Bảng điện hạ thế - Trong công trình

Bang-Dien-Ha-The

Mới

Các bộ phận của Bảng điện hạ thế gồm:

-          Main Switch nằm phía trên panel, có cơ cấu tay kéo ngang. Dễ dàng nhận thấy trạng thái khi đóng/cắt tải.

-          Fuse rails mỗi chuỗi gồm 3 cầu chì, có số chuỗi phụ thuộc vào số lượng feeder.

-          MCB.

-          Cầu chì.

-          Đèn báo pha.

-          Bus bars.

Sản phẩm cùng loại