Họp các đại lý phân phối của TE

Meeting of TE distributors

Thi công và lắp đặt hệ thống Năng lượng mặt trời áp mái tại các Nhà máy.

Construction & installation of Solar Rooftop System in Factory.

Tổ chức hội thảo giới thiệu sản phẩm Raychem/Tyco Electronics tại Trung tâm hội nghị Reverside.

Seminar Introduction Cold Shrink Termination & Joint Kit Raychem/Tyco Electronics at Riverside Palace.

Tham gia hội chợ triển lãm ETE 2013 tại Hoàng Văn Thụ

ETE 2013 Exhibition at Expo Hoang Van Thu

Tham gia tổ chức các lớp đào tạo kỹ thuật đấu nối và lắp đặt cáp ngầm trung thế tại Trường Cao Đẳng Điện Lực TP. HCM & SPC.

Partnering with HCMPC & SPC in underground MV cable training and installing courses

Tham dự hội nghị và nghiệm thu hàng hóa tại khu vực Châu Á và Châu Âu

Acceptance and Meeting at Asia, Europe